proweld@proweld.cz +420 737 920 600
POWER PACKAGE

Power Package

Inteligentní systém řízení mikroprocesorem umožňuje rozeznání a paralelní zapojení více zařízení. To umožňuje znásobení výkonu, přičemž tohoto dosáhneme malými stroji s váhou každého 31 kg, což podstatně zjednodušuje manipilaci. Navíc je možné stroje samostatně používat na menší průměry ( např. v kombinaci se svařovací pistolí PHM-12) a po spojení zařízení se svařovací pistolí GD-25 přivařovat trny a svorníky až do plného průměru 25 mm. 

* PRO- I 1300 * 1.050 A, 1 sec.

* 2 x PRO-I 1300 * 2.100 A, 1,5 sec.

* 3 x PRO-I 1300 * 3.000 A, 1,5 sec.

* PRO-I 2200 + PRO-I 1300 * 3.000 A, 1,5 sec. 

 Detaily

 • variabilní nastavování svařovacího proudu a času
 • konstantní regulace proudu
 • jednoduché ovládání pomocí jednotlačítkového ovladače
 • všechny funkce a parametry zobrazeny na displeji
 • předinstalované svařovací programy ( možno upravit dle potřeby )
 • 60 volných paměťových míst pro uživatelské programy
 • dokumentace svařovacích parametrů
 • hodnoty svařovacího proudu a času, napětí na EO a energie pro každý svar
  hodnoty zdvihu a hloubky ponoru svorníku do tavné lázně ( pouze s pistolí GD 25 )
  srovnání aktuálních hodnot s referenčními ( nastavitelné )
  v případě odchylek od referenčních hodnot zastavení stroje
  ukládání posledních deseti svarů do paměti
  možnost dovybavit stroj pamětí pro 24500 svarů
 • ochrana stroje proti nechtěnému přenastavení parametrů PIN kódem
 • počítadlo svarů
 • příslušenství PRO- SPLIT
  provoz až 4 pistolí s rozdílnými parametry
  automatické rozpoznání užité pistole
  počítadlo svarů pro každou pozici
 • řízení mikroprocesorem

Standartně je možno přivařovat svorníky a jiné součásti určené pro přivařování zdvihovým zážehem, jako i V kotvy a spřahovací trny. Funkce signalizovány na digitálním displeji. Jejich nastavování se provádí pomocí jednotlačítkového ovladače volbou přednastaveného programu podle zadaného průměru. Integrované vyhodnocování svaru - svařovací proud, čas, napětí na EO, energie, zdvih, hloubka vnoření do tavné lázně a rychlost pohybu, počítadlo svarů a tolerance dosažených hodnot. Se svařovací pistolí opatřenou senzorem kontrola nastavení zdvihu na displeji (není nutno měřit). Řízení a kontrola stroje mikroprocesorem umožňuje pozvolné snižování svařovacího proudu v závěrečné fázi svaru. Pro možnost přivařování s více pistolemi je možné připojit externí zařízení PRO-SPLIT jako příslušenství. Toto zařízení umožňuje automatické rozeznání užité pistole a možnost nastavení jiných hodnot pro každou pistoli. Kombinace se svařovacími pistolemi PHM - 10, PHM - 12, PHM - 161, PHM - 250 a GD 25.

Katalogový list 

Technická specifikace produktu

Svařovací rozsah ( mm ) 2 - 13/ 2 - 22/ 2 - 25
Svařovací proud ( A ) 100-1050/ 100-2100/ 100-2500
Svařovací čas ( msec ) 5 - 1000/ 5 - 1500/ 5 - 1500
Připojení ( V/ Hz ) 320-495 / 50
Jištění ( A ) 1 x 32/ 2 x 32/ 3 x 32
Počet strojů PRO-I 1300 + PRO-I 2200
Svařovací rozsah ( mm ) 2 - 25
Svařovací proud ( A ) 100 - 3000
Svařovací čas ( msec ) 5 - 1500
Připojení ( V/ Hz ) 320-495 / 50
Jištění ( A ) 1 x 32 + 1 x 63
Počet strojů 1x / 2x / 3x PRO-I 1300