Orientační hodnoty nastavení pro přivařování svorníků s ochrannou atmosférou naleznete v sekce Služby/NEW -> Rady a návody nebo jednoduše ZDE


Hodnoty tK ( doba zkratu)  a pD (hloubka průvaru)  hlavní parametry určující výslednou kvalitu svaru.      

Svařovací stroje řady PRO-I a PRO-D a jejich vyhodnocovač svařovacích parametrů mimo již ověřené hodnoty svařovacího proudu, napětí času na EO, velikost zdvihu, hloubka průvaru a rychlost vnoření do tavných lázní nyní nabízí vyhodnocení doby zkratu  tK . Tato hodnota určuje čas, po kterém protéká ještě svařovací proud po zkratu, tzn. po spojení přivařovaného trnu s podkladním plechem. Znamená to, že po zkratu zůstává tavenina ještě tekutá a až po vypnutí proudu začíná tuhnutí taveniny. Pokud tuto hodnotu a hodnotu hodnoty průvaru (pevnostní zkoušky) budeme konfrontovat pomocí kontrolního systému s referenčními hodnotami je zaručena téměř stoprocentní jistota pevného svaru. Hodnota  tK by měla být u svarů se svařovacím časem větším než 100 msec vyšší než 15 msec (15-30 msec) au svarů do 100 msec vyšší než 5 msec (5-15 msec).


Robotické pracvoviště osazené námi dodanou technikou, svařovací stroj PRO-C 1500, svařovací hlava KKA-200F, podavač svorníků VBZ a senzor průchodu svorníku hadicí na robotické rameno YASKAWA s řízením. Krátký popis systému a podrobnější na našich stránkách v rubrice automatizace.


Představujeme pistole se senzorem pro vyhodnocování zdvihu PHM-1AWS a PHA-500 WS . Po připojení ke svařovacímu stroji řady PRO-C, PRO-I a PRO-D nabízí vyhodnocování zdvihu jak pro ruční, tak automatický provoz. Ten se zobrazí na displeji v nabídce nastavování zdvihu a také vyhodnocení parametrů.

NOVINKA-MĚŘENÍ ZDVIHU NA PISTOLI PHM-1A a PHA-500


NOVINKA V NABÍDCE

Pro lepší orientaci v nabídce jsme připravili nové skupinové katalogové listy pro svařovací stroje i pistole:

Kondenzátorové stroje a pistole pro přivařování hrotovým zážehem, metoda 785:

stroje a pistole pro izolatéry _  řada LBS _ řada PRO-C _ akumulátorové stroje řady accu _ svařovací pistole 

Transformátorové a invertorové svařovací stroje pro přivařování zdvihovým zážehem, metoda 783 a 784:

transformátorové, řada LBH (3-12 mm) _ svařovací pistoletransformátorové, řada PRO-D (6-25 mm)invertory (3-25) _ svařovací pistole

Výběr stroje a odpovídající svařovací pistole Stroje krátký popis možností výběru, svařovací stroje, svařovací pistole
Ruční automatizace Podavač svorníků VBZ, CNC svařovací stroje CNC a komponenty Komponenty automatizace
Svařovací práce- přivařování spřahovacích trnů Přivařování trnů, rady a doporučení pro projektanty a stavbu Most spřažení výztuže .
Rady a podpora pro přivařování svorníkůGrafy

PIM-1K je inovativní provedení svařovací pistole pro přivařování izolatérských trnů.

Svařovací kabelace 10 m a integrovaný spínač, bez potřeby mačkat spoušť, posunuje možnosti nasazení při montáži izolací v špatně dostupných prostorách.

PIM-1K


 AKUMULÁTOROVÉ SVAŘOVACÍ STROJE, kompletní sortiment

Akumulátorové svařovací stroje pro standardní možnost použití, tzn. pro přivařování komponentů dle ČSN EN ISO 13918. Jedná se o tři zařízení
LBS accu 50 (pr. 2-M6), LBS accu 75 (pr. 2-M8) a LBS accu 90 (pr. 2-M8(M10)) s kapacitou kondenzátorových batérií 47.000, 66.000 a
88.000 µF.
Pro nasazení akumulátorových strojů ve stavebnictví je určeno svařovací zařízení ISOFIX accu (trny 2,7 izolatérské s krytkou komplet)
s kapacitou kondenzátorových batétií 132.000 μF.


Pro upevňování poměrových měřidel na topení potom je určeno zařízení DUOFIX. Toto umoňuje přivaření 2 ks svorníků M3 v rámci jednoho
pracovního kroku bez fotografie uchytit na topení zemnicí kabelaci. Rozteč svorníků je možné nastavit v rozsahu 19-63 mm.

Návody na svařovací zařízení a pistoli 

Video kanál PROWELD

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.