Náš dodavatel, firma Bolte GmbH zahájila konstrukci vlastních CNC svařovacích zařízení, 
vycházejících z původní koncepce. Tento krok by měl zrychlit dodávku zařízení a mimojiné také zlepšit komunikaci při návrhu,
konstrukci a výrobě nových zařízení. Mimo to dochází k některým vylepšení automaticky,
jako např. zmodernizování možnosti programování novým software PRO-STUD.
Tento umožňuje převod DXF výkresů pro všechna zařízení. Nová typová řada je F4050 (pracovní plocha 400 x 500 mm,
průměrový rozsah 3-12 mm, zařízení PRO-C, PRO-I i PRO-D), série T (pracovní plocha zařízení 800x 800 mm a 1.300 x 8000 mm,
průměrový rozsah 3-12 mm, ařízení PRO-C, PRO-I i PRO-D) a série V (pracovní plocha 1.000 x 1.500 V100150, 1.000 x 2.250 a
1.500 x 3.000 mm průměrový rozsah 3-12 mm, zařízení PRO-C, PRO-I i PRO-D). Jiné atypické rozměry potom jsou na poptání.

Po 12-ti letém provozu CNC svařovacího zařízení, prvního, které naše firma instalovala v ČR v Praze, jsme na základě požadavku zákazníka prováděli kompletní repasi stroje.  Původní požadavek byl zajištění a obnovení přesnosti stroje (několik nárazů portálu CNC do překážky) a výměna obrazovky s počítačem, ke kterým přibyly ještě dlaší činnosti jako oprava zemnicích lišt, výměna pravítek, celková rekonstrukce přívodních hadic a kabelací, apod.

         

Všechny činnosti prováděné na stroji byly relativně časově náročné. Jako první jsme provedli odstranění starého počítače a instalaci nového. Na to navazovala reinstalace ovládacího programu stroje a především synchronizace. Toto bylo prováděno s naším partnerem telefonicky respektive přes vzdálený přístup. V tomto ohledu díky za technologie...

Zároveň s tím jsme odmontovali frézovací zařízení a doinstalovávali další mechanicky repasovatelné díly (zemnicí lišty, odsávání, vzduchové hadice, vedení hadic, zemnicí kabelace). Po dokončení těchto činností přišla na řadu nejsložitější věc, kterou bylo seřízení přesnosti.

Původní přesnost stroje byla +-0,25 mm. Po několika nárazech portálu do předmětů ležících na stole však nepřesnost dosahovala +-1,5 mm a navíc portál pojížděl šikmo. Museli jsme ovolnit 8 ks šroubů M12, které drží portál k pojezdu a provést mechanické srovnání. Po několikerém opakování činnosti se nám podařilo dostat portál do rovné polohy (svařovací hlava opisuje čtverec) a konečná maximální odchylka je v ose X +0,35 mm a v ose Y +0,4 mm, což zákazníkovi vyhovuje pro jeho výrobu. V tuto chvíli je stroj ve zkušebním provoze.

Výběr stroje a odpovídající svařovací pistole Stroje krátký popis možností výběru, svařovací stroje, svařovací pistole
Ruční automatizace Podavač svorníků VBZ, CNC svařovací stroje CNC a komponenty Komponenty automatizace
Svařovací práce- přivařování spřahovacích trnů Přivařování trnů, rady a doporučení pro projektanty a stavbu Most spřažení výztuže .
Rady a podpora pro přivařování svorníkůGrafy

PIM-1K je inovativní provedení svařovací pistole pro přivařování izolatérských trnů.

Svařovací kabelace 10 m a integrovaný spínač, bez potřeby mačkat spoušť, posunuje možnosti nasazení při montáži izolací v špatně dostupných prostorách.

PIM-1K


 AKUMULÁTOROVÉ SVAŘOVACÍ STROJE, kompletní sortiment

Akumulátorové svařovací stroje pro standardní možnost použití, tzn. pro přivařování komponentů dle ČSN EN ISO 13918. Jedná se o tři zařízení
LBS accu 50 (pr. 2-M6), LBS accu 75 (pr. 2-M8) a LBS accu 90 (pr. 2-M8(M10)) s kapacitou kondenzátorových batérií 47.000, 66.000 a
88.000 µF.
Pro nasazení akumulátorových strojů ve stavebnictví je určeno svařovací zařízení ISOFIX accu (trny 2,7 izolatérské s krytkou komplet)
s kapacitou kondenzátorových batétií 132.000 μF.


Pro upevňování poměrových měřidel na topení potom je určeno zařízení DUOFIX. Toto umoňuje přivaření 2 ks svorníků M3 v rámci jednoho
pracovního kroku bez nutnosti uchytávat na topení zemnicí kabelaci. Rozteč svorníků je možné nastavit v rozsahu 19-63 mm.

Návody na svařovací zařízení a pistole 

Certifikáty, veletrhy, diskuse, komentáře a blog

Video kanál PROWELD

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.