Automatická svařovací pistole PHA-500 WS se senzorem pro vyhodnocování zdvihu, předsazení a rychlost pohybu svorníku

Inovovaná verze svařovací pistole PHA-500 WS nabízí obsluhu po připojení na svařovací stroje řady PRO-I a PRO-D možno nastavování zdvihu odečtem na displeji stroje. Toto ulehčuje obsluhu a umožňuje přesné nastavení. Mimo zdvih měří senzor v pistoli také předsazení svorníku a rychlost pohybu svorníku proti tavným lázním. 

Tyto 3 údaje splňují počet parametrů, kontrola a umožňují vyšší diagnostiku svařovacího procesu přivařování svorníků. Pokud je nutné provést vyhodnocování, je možné zvolené svařovací parametry označit jako referenční a po stanovení tolerančního pole vyhodnocovat každý svar. 

Mimo to rozšířením paměti na 24.500 svarů s možností stahování přes USB kontakt (možné také online stahování dle nastavení počítače), je možné i dokladovat kvalitu svařovacího procesu.

************************************************************************************************************** 

Vyhodnocovač hodnot svařovacích parametrů a jiných veličin, které mají přímý vliv na výsledek svařování

Vyhodnocovač svařovacích parametrů v původní verzi měřil některé z veličin. Přímé svařovací parametry svařovací proud I , svařovací čas t a napětí ne EO U spolu s odečtem velikosti zdvihu L pistole, hloubky průvaru  pD  a rychlosti vnoření do tavných lázní vpm byl pouze začátek. Sledování těchto hodnot bylo možné pozitivně ovlivňovat svařovací proces. Ne však všechny hodnoty jasné vzhledem k tomu, že pro posouzení a vyhodnocení musela mít obsluhu nebo seřizovač byly poměrně značné vědomosti.

Nový systém nastavování umožňuje ještě komfortnější nastavení i vyhodnocení. Software nabízí všechny parametry podle průměru, tzn. svařovací proud i čas, velikost předsazení a zdvihu. Po nastavení parametrů je nutné provést svarové zkoušky včetně pevnostních a jejich následného vyhodnocení. 

Nejdůležitější je potom vyhodnocení a kontrola 2 veličin vyhodnocovače:

1. pD : hloubka průvaru nebo hloubka TOO. Pokud tuto hodnotu označíme jako referenční s tolerancí např. +-5 % budou všechny následující svary posuzovány s touto hodnotou. V případě, že přivařený trn drží při zkouškách je téměř jisté, že bude držet i při dalších svarech. Pokud se změní velikost svařovacího proudu, času, napětí na EO nebo, potom se taky hodnota zdvihu průvaru pD .

2. tK: hodnota doby zkratu. Tato hodnota určuje, jak dlouhou dobu po zkratu a tedy ukončení svaru protéká ještě svařovací proud. Pokud by tato hodnota byla nulová znamenalo by to, že v době zkratu dochází již k tuhnutí svarové lázně. To by způsobilo studený spoj a taky spostu pórů v tavenině. Pokud teče svařovací proud po zkratu znamená to, že tavenina po zkratu je v tekutém stavu a tuhnutí začne až po ukončení průtoku proudu. Označení jako referenční a nastavením tolerančního pole zajistíme úplnou kontrolu nad provedeným svarem.

Pro názornost krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=SrmsHFC_R3Y&list=PLUfEb0iqkRYVvBLcRQXjapf5QkLCHITz7&index=36

*************************************************************************************************************************************

Od poloviny letošního roku 2022 jsme začali dodávat svařovací stroje typové řady PRO-I a PRO-D, tedy stroje PRO-I 1300, PRO-I 2200, PRO-I 2800, PRO-D 2200 a PRO-D 2800 s inovovaným řídícím software, který splňuje ještě přísnější kritéria hodnocení. Software vychází z původní koncepce, tedy bez popisů pouze symboly. Toto řešení komunikace je vstřícné k porozumnění, místo popisů, které mnohdy bývají buď anglicky nebo v původní řeči, případně se musí překládat a přeprogramovat, a je pochopitelné bez zvláštních jazykových dovedností. Základní změny oproti původní verzi jsou v následujících bodech.

1. Volba podle průměru - původní verze pracovala s průměrem svorníku. Bylo třeba vědět, jaký průměr má svorník v místě svařování. U různých forem svorníků a trnů (např. redukované, M10 v místě svaru cca 8 mm) bylo nutné změřit reálnou hodnotu. V letošní verzi software je možná volba svorníků podle jejich formy: MD/PD s plným průměrem, PS s přírubou, RD redukované, SD spřahovací trny, UD bez závitu a ND izolatérské trny. 

2. Podnabídka modelování svařovací křivky - umožňuje nastavovat průběh křivky svařovacího proudu v závislosti na čase. Svařovací proud a svařovací čas je možné nastavit přímo nebo formou modelování křivky svařovacích parametrů. Znamená to, že v 10 dílech můžeme namodelovat průběhy svařovacího proud. Například při svařování na pozinkovaný plech při délce svařovacího času 60 msec a svařovacím proudu 700 A můžeme rozdělit na několik sekvencí - 1. 700 A 10 msec, 2. 100 A 5 msec, 3. 700 A 10 msec, 4. 100 A 5 msec, 5. 700 A 10 msec, 5. 100 A 5 msec, 6. 700 A 10 msec, 7. 100 A 5 msec. Výsledkem by měl být svar takový průběh, který napodobuje pulsní svařování s odporovými svařovacími stroji. Hlavní přínos je nižší zatížení podkladního materiálu a jeho menší ovlivnění. Tento postup ověříme a velmi brzo budeme prezentovat.

3. Vyhodnocování parametrů a nastavení - novinkou je kompletní vyhodnocení nastavení svařovací pistole. Senzor kontroluje a umožňuje vyhodnocení velikosti přesahu svorníku před keramickým kroužkem nabo stativem!!! To znamená v případě různých délek svorníků, což může mít vliv na velikost zdvihu. a zapnutém vyhodnocování, odhalí toto měření zmetkovitost svorníků s ohledem na jejich délku.Senzor v pistoli taky vyhodnocuje velikost nastaveného zdvihu, vnoření svorníku do tavné lázně, tedy hloubku provaření a rychlost vnoření svorníku do tavné lázně. Rovněž tyto hodnoty je možno porovnávat s referenčními v rámci nastavených tolerančních polí. Novinkou je taky vyhodnocování doby zkratu.

4. Software nabízí některé zjednodušení, ale také rozšíření možností ovládání. Při nutnosti vyfouknout ochrannou atmosféru nebo změřit průtok plynu v pistoli je možné toto provést zmáčknutím tlačítka s označením 5 sec. Toto se nachází v nabídce nastavování předfuku a dofuku ochranné atmosféry a nastavuje jednorázové foukání v délce 5 sec. V minulosti často kritizované nastavení pouze 1 PIN kódu k uzamčení ovládání je taky minulostí. Nový software nabízí vícestupňové uzamčení pod PIN kód a to na úrovni obsluhy, mistra a údržby. Navíc s množností vytvoření vlastního PIN kódu.

Inovovaný software je opět intuitivní a nabízí širší využití obsluhy svařovacích zařízení pro přivařování svorníků.                    

***************************************************************************************************************************************

Od října 2022 začínáme prezentovat novou svařovací pistoli PHM-1AWs. Tato svařovací pistole nabízí jako standardní vybavení senzor pro měření zdvihu. Znamená to, že svařovací pistole po připojení ke svařovacímu stroji PRO-C nebo PRO-I umožňuje nastavování odečtem na displeji. Na stroji se přepne nabídka nastavování zdvihu (symbol magnetu) a pistole se přiloží k plechu. Potom po stlačení spouště na pistoli se zobrazí hodnota nastaveného zdvihu. Otáčením  ovládacím kolečkem (víčkem), nastavujemem zdvih podle prováděné úlohy (ocelový plech 1,5 mm, nerezový plech podle tloušťky 1,5 - 3,0 mm, hliníkový plech 2,5-4,0 mm). Po nastavení odpovídající hodnoty je nutné přepnout displej stroje do výchozího nastavení a po nastavení ostatních parametů je možné provádět svařovací práce.

Mimo to v nabídce vyhodnocování parametrů po každém provedeném svaru se zobrazí hodnota zdvihu a ostatních souvisejících parametrů, které skutečně proběhly.

***************************************************************************************************************************************

Firma Bolte GmbH do roku 2019 spolupracovala při výrobě CNC svařovacích zařízení s firmou Systec GmbH. S ohledem na vývoj byla v Gevelsbergu zřízena v nových prostorách hala určená speciálně pro konstrukci těchto zařízení. Základem pro nová zařízení byla stávající modelová řada s řadou inovativních komponent. Základní změna je forma programování.

Původní nabídka software byla i1stud nebo i3stud jako základní a pokročilá verze. Základní verze, i1stud, byla programování X, Y souřadnic a jejich převedení do jednotky CNC zařízení. Pokročilá verze, i3stud, potom s možností převodu formátu DXF do počítače stroje. Nová verze software PRO- STUD umožňuje načítání DXF souborů u všech zařízení, tedy i nejmenšího CNC F4050 s pracovní plochou 400 x 500 mm. Mimo to bude zařízení vybaveno ovládacím panelem s PC. Vzhledem k tomu, že ostatní vybavení bylo v odpovídajícím vysokém standardu, nedošlo k dalším výrazným změnám.

*****************************************************************************************************************************************

Vzhledem k tomu, že PHM-12 nenabízí možnost nastavování zdvihu, který je konstantní, přichází výrobce, firma Bolte GmbH s novou verzí pistole s označení GD-12 ( rozsah 3-12 mm). Ta je vybavena možností nastavování zdvihu v rozsahu 0,1-2,5 mm, což pozitivně ovlivńuje nejen kvalitu, ale také vzhled svaru. Samozřejmě využívá některých prvků již prověřené verze pistole PHM-12, a to především vyrovnávání délkových tolerancí. Tato nová pistole bude vyráběna také s vyhodnocováním velikosti zdvihu, hloubky vnoření do tavné lázně, tedy hloubku průvaru, a také rychlost s jakou se svorník pohybuje směrem do tavné lázně.

Hodnoty, které vyhodnocovač změří, jsou potom zobrazeny na displeji svařovacího stroje. Vzhledem k principu vyhodnocování a možnosti zobrazování reálných hodnot, je pistole primárně určena pro stroje řady PRO-I a PRO-D, tedy zařízení, která jsou vybavena mikroprocesorem.

Mimo již zmiňovanou svařovací pistoli GD-12 budou ještě k dispozici GD-12sc (rozsah 3-12 mm), pro možnost přivařování v režimu krátkého času nebo případně s ochrannou atmosférou. Tato prakticky zastupuje původní verze PHM-10.

Pro větší průměrový rozsah a až do průměru 15 mm bude k dispozici ještě varianta GD-15 (rozsah 3-15 mm).

Katalogové listy pod proloženým popisem nových svařovacích pistolí.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.