Od října 2022 začínáme prezentovat novou svařovací pistoli PHM-1AWs. Tato svařovací pistole nabízí jako standardní vybavení senzor pro měření zdvihu. Znamená to, že svařovací pistole po připojení ke svařovacímu stroji PRO-C nebo PRO-I umožňuje nastavování odečtem na displeji. Na stroji se přepne nabídka nastavování zdvihu (symbol magnetu) a pistole se přiloží k plechu. Potom po stlačení spouště na pistoli se zobrazí hodnota nastaveného zdvihu. Otáčením  ovládacím kolečkem (víčkem), nastavujemem zdvih podle prováděné úlohy (ocelový plech 1,5 mm, nerezový plech podle tloušťky 1,5 - 3,0 mm, hliníkový plech 2,5-4,0 mm). Po nastavení odpovídající hodnoty je nutné přepnout displej stroje do výchozího nastavení a po nastavení ostatních parametů je možné provádět svařovací práce.

Mimo to v nabídce vyhodnocování parametrů po každém provedeném svaru se zobrazí hodnota zdvihu a ostatních souvisejících parametrů, které skutečně proběhly.

***************************************************************************************************************************************

Firma Bolte GmbH do roku 2019 spolupracovala při výrobě CNC svařovacích zařízení s firmou Systec GmbH. S ohledem na vývoj byla v Gevelsbergu zřízena v nových prostorách hala určená speciálně pro konstrukci těchto zařízení. Základem pro nová zařízení byla stávající modelová řada s řadou inovativních komponent. Základní změna je forma programování.

Původní nabídka software byla i1stud nebo i3stud jako základní a pokročilá verze. Základní verze, i1stud, byla programování X, Y souřadnic a jejich převedení do jednotky CNC zařízení. Pokročilá verze, i3stud, potom s možností převodu formátu DXF do počítače stroje. Nová verze software PRO- STUD umožňuje načítání DXF souborů u všech zařízení, tedy i nejmenšího CNC F4050 s pracovní plochou 400 x 500 mm. Mimo to bude zařízení vybaveno ovládacím panelem s PC. Vzhledem k tomu, že ostatní vybavení bylo v odpovídajícím vysokém standardu, nedošlo k dalším výrazným změnám.

******************************************************************************************************************************************************

Vzhledem k tomu, že PHM-12 nenabízí možnost nastavování zdvihu, který je konstantní, přichází výrobce, firma Bolte GmbH s novou verzí pistole s označení GD-12 ( rozsah 3-12 mm). Ta je vybavena možností nastavování zdvihu v rozsahu 0,1-2,5 mm, což pozitivně ovlivńuje nejen kvalitu, ale také vzhled svaru. Samozřejmě využívá některých prvků již prověřené verze pistole PHM-12, a to především vyrovnávání délkových tolerancí. Tato nová pistole bude vyráběna také s vyhodnocováním velikosti zdvihu, hloubky vnoření do tavné lázně, tedy hloubku průvaru, a také rychlost s jakou se svorník pohybuje směrem do tavné lázně.

Hodnoty, které vyhodnocovač změří, jsou potom zobrazeny na displeji svařovacího stroje. Vzhledem k principu vyhodnocování a možnosti zobrazování reálných hodnot, je pistole primárně určena pro stroje řady PRO-I a PRO-D, tedy zařízení která jsou vybavena mikroprocesorem.

Mimo již zmiňovanou svařovací pistoli GD-12 budou ještě k dispozici GD-12sc ( rozsah 3-12 mm), pro možnost přivařování režimem krátkého času nebo případně s ochrannou atmosférou. Tato prakticky zastupuje původní verzi PHM-10.

Pro větší průměrový rozsah a to až do průměru 15 mm bude k dispozici ještě varianta GD-15 ( rozsah 3-15 mm).

Katalogové listy pod proloženým popisem nových svařovacích pistolí.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.