Filozofií naši firmy je poskytovat, mimo dodávky kompletních svařovacích zařízení, náhradních dílů, spotřebního materiálu a servisu, také znalosti v oboru přivařování svorníků, které by měly ulehčit zákazníkům obsluhu a používání nejen námi dodaných zařízení. K těmto jsme dopspěli za více nž 25 let prodeje, dodávek a servisu.

Pokud Vám některý z níže uvedených odkazů pomůže budeme jen rádi. Zároveň pokud budete mít sami zájem předat nějakou informaci, je také níže uvedena možnost veřejného příspěvku.

* Pokud máte zájem o informace o technologii přivařování svorníků kondenzátorovým výbojem (pr. rozsah 3-8 (10) mm), naleznete je zde: TECHNOLOGIE HROTOVÉHO ZÁŽEHU. Toto technologií je možné přivařovat v materiálových kombinacích OCELxOCEL, NEREZxNEREZ a OCELxPOZINKOVANÝ PLECH. Vzhledem k univerzálnosti technologie je možné přivařování také v kombinaci materiálu HLINÍKxHLINÍK a MOSAZxMOSAZ. Ve většině případů samozřejmě svorníky plní funkci úchytů, atd. a je nutné jejich přivaření na předem určené místo. Několik poznatků s polohovním naleznete na tomto odkazu POLOHOVÁNÍ. Pokud se nadaří nastavit zařízení tak, aby okolí svaru bylo čisté můžete načerpat informace zde PŘIVAŘOVÁNÍ HROTOVÝM ZÁŽEHEM - ZKOUŠKY.

Pokud jste docílili požadovaného výsledku, tzn. pevnostně odpovídajících svarových spojů solidního vzhledu pak výše uvedené poznatky byly pro vás inspirující. Pokud ne, je možné se zaměřit na následující:

* Někdy jenom může bát chybně nastavný svařovací stroj a pistole NASTAVOVÁNÍ STROJE A PISTOLE

* Bohužel v některých případech i po dodržení všech zásad ještě všechno "neklape" jak má. Potom je možné ještě hledat problém v krátkých zážehových špičkách a geometrii svorníků KRÁTKÉ ZÁŽEHOVÉ ŠPIČKY a vyšší tvrdosti materiálu, ze kterého jsou svorníky vyrobeny (zkontrolujte uhlíkový ekvivalent podle všech dostupných vzorců. Vždy by měl vyjít nižší než 0,45, obsah uhlíku menší než 0,2 % a tloušťka materiálu menší než 25 mm /soubor/vypocet-cec-cet/CEV, CET.

* Pro montážníky, kteří pracují s izolací, kterou připevňují pomocí trnů skrz izolaci pomocí speciálních trnů je určen návod ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRÁCE S LBS 44/ ISOFIX/ ISOFIX accu a PIM.

* O technologii přivařování zdvihovým zážehem (pr. rozsah 3-25 mm) popisuje TECHNOLOGIE ZDVIHOVÉHO ZÁŽEHU. V některých případech instalací svařovacích strojů, obvzlášť transformátorových, se setkáváme s nedostatečnou elektroinstalací. Následkem toho dochází k výskyru některých problémů. Jednak se jedná o nekvalitní svary, které se projevují sníženou pevností, jednak jsou to komplikace s řídícím systémem zařízení. roto jsme přiravili informace. které mohou pomoct při vzniku komplikací ELEKTRO-JISTIČE, PRŮŘEZ KABELACE apod.Popis podobný jako pro přivařování hrotovým zážehem chystáme. V každém případě mohou být zajímavé informace udávající konkrétní hodnoty PEVNOSTI SVARŮ A ZNAČENÍ NA VÝKRESE.

* Pro možnost rychlého nastavení a rychlé orientace uvádíme následující HODNOTY NASTAVENÍ PRO PŘIVAŘOVÁNÍ S OCHRANNOU ATMOSFÉROU. V tomto dokumentu naleznete pouze hodnoty nastavení pro přivařování s ochrannou atmosférou.

.

Přidat komentář

Přehled komentářů

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.