Software PROSTUD

Software PROSTUD spolu s ovládacím panelem, včetně integrovaného PC, umožňuje ovládání CNC svařovacího zařízení pomocí dotykové obrazovky, převod výkresů z formátu CAD, úpravy programů, programování osy z, atd.

Detailní popis systému: 

Na ovládacím panelu s PC je mimo dotykové obrazovky ještě ovládací jednotlačítkový ovladač s přeneseným displejem svařovacího stroje a USB vstup. Po připojení externí počítačové techniky je možné provádět přenos výkresů DXF. V něm musí být přivařované svorníky označeny žlutou barvou s udáním průměru, délky a materiále. Program PROSTUD potom provede převedení a úpravu do svařovacího programu. V rámci takového programu je potom možné na dotykové obrazovce nebo pomocí myši provádění úprav nebo případně změnu polohy svorníku. Mimo to je možné, vzhledem k vybavení počítače programem Windows (aktuální verze) připojení tohoto do sítě.

Po spuštění se zobrazí na obrazovce následující nabídka: DXF Import, Nahrávání programu, Nový díl, Ruční ovládání, Návrat do nulové pozice, Nastavení.

* DXF Import - načtení nového programu z externího PC.

* Nahrávání programu - načtení programu ze souboru již dříve uložených programů.

* Nový díl - vytvoření vlastního programu bez nutnosti načítání výkresů s koncovkou DXF (z externího PC).

* Ruční ovládání - ovládání svařovacích hlav bez programu, ručně. 

* Nastavení - vstup do podrobnějšího nastavení svařovacích hlav, pro vstup je nutné heslo. V tomto je možné provádět počet svařovacích hlav, příp. frézovací hlavy, předstřik vodní mlhy, nastavení rozestupu hlav, svařovací prostor, nastavení parkovací pozice, horní a dolní pozice svařovací hlavy (nulový bod osy Z), minimální vzdálenost mezi svorníky, doba pro dobíjecí kolík, doba foukání, doba předstřiku a případně dostřiku.

Pokud je potřeba přivařovat na několik plechů na pracovním stole jsou možné dvě řešení:

Prvním z nich je vytvoření jedné, max. pracovní plochy, např. 2.000 x 1.000 mm, a v rámci jednoho programu potom rozdělení celé plochy na jednotlivé, opakující se svařovací programy. Nevýhodou je nutnost připočítávání hodnoty posunuté nuly k souřadnicím.

Druhé a jednodušší řešení je naprogramování dorazů, tzn. posunutých nulových bodů (maximální počet 16). Software PROSTUD potom automaticky vytvoří od takto zadaných posunutých nulových bodů jednotlivé svařovací programy.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.