Motorická osa Z 300 mm (500 mm)

Motorická osa z umožňuje větší pohyb svařovací hlavy ve vertikální ose. Standardně je velikost tohoto pohybu 300 mm. Pokud by byl požadavek na větší rozsah pohybu, je možné ještě nabídnout motor s pohybem až 500 mm. 

V kombinaci se software i3stud je možné nastavit pojezd v této ose do požadované výšky, včetně přivaření svorníků v této pozici. Z toho plyne výhoda, která se využije u přivařování svorníků na plechy, které mají různou výšku jednotlivých míst svarů, přičemž není nutno nějak přenastavovat, ale pouze naprogramovat osu Z. 

Výhody:

* programování osy Z pro různé svařovací úlohy 

* v případě různých tlouštěk materiálu je možné pouze změna programu v zadání osy Z

* v případě použití 2 podavačů s vyhýbkou ( stejný průměr svorníků, ale různá délka) se provede jen korekce osy Z

* pojezd portálu v bezpečné, naprogramované výšce. To by mělo vyloučit možnost srážky svařovacích hlav předměty, případně se nacházejícími na pracovním stole.

  

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.